اتوماسیون صنعتی

فوریه 6, 2019

تأثیر اینترنت اشیاء  (IoT) بر اتوماسیون صنعتی

مقدمه‌ای بر تأثیر اینترنت اشیاء: اینترنت اشیاء  (IoT) در صنعت اتوماسیون مسیر پیشرفت شرکت‌های اتوماسیون را تغییر داده است. استفاده از روش‌های IoT می‌توانند مزایای جدیدی را برایشرکت‌های اتوماسیون صنعتی به همراه داشته باشد. اینترنت اشیاء  (IoT) به ایجاد فناوری‌های جدید برای […]