تهران - میدان انقلاب - روبه روی دانشگاه تهران - خیابان فخر رازی - نرسیده به خیابان جمهوری - ابتدای کوچه مهر - پلاک 4

تشریح مدار مصرفی و گرمایشی پکیج

تشریح مدار مصرفی و گرمایشی پکیج


تشریح مدار مصرفی و گرمایشی پکیج : پکیج های دیواری با دو هدف تامین سیستم گرمایشی و نیز تامین آب مصرفی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند. نحوه کار پکیج های دیواری این گونه است که توسط مبدل موجود در پکیج، آب سرد وارد پکیج شده و به دمای مورد انتظار می رسد، پس از آن از طریق لوله های موجود به نقاط مختلف ساختمان مانند آشپزخانه، حمام و غیره ارسال می شود و در نهایت از مدار خارج می شود. برای شرکت در دوره آموزش تعمیرات پکیج مجتمع آموزشی برق با 30% تخفیف شهریه با شماره های آموزشگاه تماس بگیرید.

آموزش تعمیرات پکیج

اما به یاد داشته باشید که آب مصرفی مورد استفاده برای تامین سیستم گرمایشی مثل رادیاتورها یک مدار بسته دارد. نحوه کار این گونه است که آب به صورت چرخشی به وسیله مبدل گرم شده و پس از آن توسط پمپ به داخل لوله ها هدایت می شود. این کار آنقدر تکرار می شود تا دمای آب داخل رادیاتور و دمای هوای ساختمان به سطح مورد انتظار دست یابد.

شیوه عملکرد پکیج تک مبدل و دو مبدل

هر پکیجی برای تامین آب گرم مصرفی و همچنین تامین گرمایش ساختمان به وسیله ای به نام مبدل نیازمند است. به طور کلی می توان از دو دسته پکیج بر اساس تعداد مبدل های بکار رفته که شامل پکیج تک مبدل و دو مبدل هستند، استفاده نمود. در ادامه به نحوه عملکرد هر دو نوع پکیج در دو حالت گرمایشی و مدار مصرفی می پردازیم.

شیوه عملکرد پکیج تک مبدل و دو مبدل

پکیج تک مبدل

پکیج تک مبدل که نام دیگر آن بی متریک است، یک مبدل دوبل دارد که به وسیله آن گرمایش آب مصرفی و ساختمان امکان پذیر می باشد. در این نوع پکیج آب گرم جهت آب گرم مصرفی و گرمایش ساختمان به وسیله تماس مستقیم با شعله مشعل قابل تامین است.

ویدئوی تشریح مدار مصرفی و گرمایشی پکیج

شیوه کارکرد پکیج تک مبدل در حالت مصرفی

زمانی که شیر آب را جهت مصرف باز می کنید، آب سرد از طریق ورودی وارد پکیج می شود. سپس در حین عبور از فلوسوئیچ آن را تحریک می نماید و به برد گزارش ارسال می شود که این کار باعث روشن شدن دستگاه می شود. پس از آن، فن روشن می شود و ونتوری بوسیله دو شیلنگ سیلیکونی، فشار مثبت و منفی ایجاد شده را به پرشر سوئیچ دود انتقال می دهد. با اعمال اختلاف فشار در دو سمت دیافراگم پرشر سوئیچ، دیافراگم آن حرکت می کند و میکروسوئیچ آن متصل می شود در نتیجه اجازه روشن شدن مشعل صادر می شود.

چنانچه مسیر دودکش مسدود باشد و یا هوای کافی تامین نشود، مشعل اجازه روشن شدن پیدا نمی کند. روند روشن شدن مشعل به این صورت است که به وسیله شیر برقی گاز به مشعل انتقال می یابد و سپس با جرقه زدن به وسیله الکترود، شعله روشن می شود. پس از آن، از طریق الکترود حسگر شعله، جریانی مبنی بر پایدار ماندن شعله به برد ارسال می شود.

هنگامی که مشعل روشن می شود، مبدل شروع به گرم شدن می کند و از آن جا که در حالت مصرفی پمپ خاموش می باشد، آب مدار گرمایشی به طور مستقیم گرم می شود و گرمای خود را به آب مصرفی گذرنده از داخل آن، منتقل می نماید. در نتیجه آب مصرفی گرم می شود و به سوی شیرهای مصرفی روانه می شود. لازم به ذکر است که دمای آب به واسطه سنسور دمایی که در خروجی نصب شده، اندازه گیری می شود و به برد دستور داده می شود تا متناسب با دمای آب مورد انتظار، میزان شعله نیز تغییر کند.

شیوه کارکرد پکیج تک مبدل در حالت گرمایشی

هنگامی که پکیج بر روی حالت زمستانه تنظیم می شود، آب توسط سنسور دمای آب گرمایشی اندازه گیری شده و به برد گزارش داده می شود. سپس برد دمای آبی که توسط مصرف کننده تنظیم شده است را با دمای آب اندازه گیری شده مقایسه می کند و چنانچه دمای آب کمتر باشد، دستور روشن شدن صادر می شود. به این ترتیب در مرحله اول پمپ و سپس فن روشن می شود.

در مرحله بعد، قطعه ونتوری از طریق دو شیلنگ سیلیکونی فشار مثبت و منفی را به پرشر سوئیچ دود انتقال می دهد. به وسیله ایجاد اختلاف فشار در دو سمت دیافراگم پرشر سوئیچ، دیافراگم حرکت می کند و میکروسوئیچ آن متصل می شود. اجازه روشن شدن مشعل را صادر می کند. به منظور روشن شدن مشعل، شیر برقی باید گاز را به مشعل منتقل نماید و سپس با جرقه زدن بوسیله الکترود جرقه زن، شعله روشن می شود در صورتی که جریانی توسط الکترود حسگر به برد ارسال شود، شعله پایدار باقی می ماند.

مبدل به وسیله شعله گرم می شود و در نهایت آب قرار گرفته در مدار بسته مربوط به گرمایش را گرم می نماید. آب گرم شده به وسیله پمپ به رادیاتورها و سپس گرمای آن به محیط انتقال داده می شود. در نهایت آب مدار گرمایش که پس از طی مسیری گرمای خود را از دست داده است بوسیله پمپ مکیده می شود . به سمت مبدل انتقال داده می شود تا دوباره فرآیند گرم کردن آب اتفاق بیافتد.

دمای آب از طریق سنسور نصب شده بر روی خروجی، اندازه گیری شده و نتیجه به برد ارسال می شود. در نتیجه برد با انجام مقایسه بین دمای اندازه گیری شده و دمای تنظیم شده توسط کاربر، میزان شعله را تنظیم می کند. هنگامی که دمای آب رادیاتورها به حد مطلوب رسید، پکیج خاموش می شود اما پمپ همچنان به کار خود ادامه می دهد تا گرمای آب تولید شده به وسیله رادیاتور به محیط منتقل شود و هنگامی که گرمای خود ر از دست داد، دوباره پکیج روشن می شود.

پکیج دو مبدل

این نوع پکیج که با نام مونوترمیک هم شناخته می شود، دارای دو نوع مبدل اصلی و صفحه ای (ثانویه) می باشد. زمانی که هدف ما گرمایش هوای ساختمان است، از مبدل اصلی استفاده می شود. از س.ی دیگر، هنگامی که آب گرم جهات مصرف می خواهیم، با باز کردن شیر آب، آب گرم شده به وسیله مبدل اصلی، به مبدل صفحه ای رسیده و آب گرم مصرفی مورد انتظار تامین می شود.

شیوه کارکرد پکیج دو مبدل در حالت مصرفی

نحوه عملکرد پکیج دو مبدل برای روشن کردن مشعل و پایدار نگه داشتن شعله همانند پکیج تک مبدل است. با این تفاوت که هنگام روشن شدن مشعل، مبدل گرم می شود و به دلیل اینکه پمپ در حالت های مصرفی و گرمایشی همواره روشن است، شیر سه طرفه عمل می کند و مسیر گرمایشی بسته می شود که این امر باعث انتقال آب گرم از سمت مبدل اصلی به مبدل صفحه ای می شود و به این وسیله با تبادل نمودن دما، آب مصرفی گرم خواهد شد، در نتیجه آبی که در مدار بسته قرار دارد و گرمای خود را از دست داده است.

به واسطه پمپ به سوی مبدل اصلی هدایت شده تا دوباره گرم شود و این چرخه را هواره تکرار نماید. در نتیجه آب مصرفی پس از گرم شدن به سمت شیرها روانه می شود و از طریق سنسوری که در خروجی آب مصرفی مبدل صفحه ای نصب شده، دمای آب را اندازه گیری می کند و در پی آن مقدار شعله را متناسب با دمای آب به برد گزارش می دهد.

مدار مصرفی و گرمایشی پکیج

شیوه کارکرد پکیج دو مبدل در حالت گرمایشی

نحوه کارکرد پکیج دو مبدل در حالت گرمایشی نیز همانند پکیج تک مبدل و پکیج دو مبدل در حالت مصرفی تا مرحله روشن شدن مشعل و پایدار ماندن شعله یکسان است. پس از آن، مبدل به وسیله مشعل گرم می شود و آب موجوددر مدار بسته را گرم می نماید. از طرفی شیر سه طرفه عمل می کند و آب گرم به رادیاتورها از طریق پمپ انتقال داده می شود و گرمای آن به واسطه رادیاتورها به محیط منتقل می شود.

پس از این مرحله، آب مدار گرمایش که حالا گرمای خود را از دست داده است، به وسیله پمپ مکش می شود و به مبدل می فرستد تا این فرآیند دوباره تکرار شود و آب گرم شود. حسگر، دمای آب گرمایشی که در خروجی مدار گرمایشی واقع شده است را اندازه گیری می کند و نتیجه را به برد منعکس می کند. در نهایت برد دمای آب مدار گرمایشی و دمای تنظیم شده به وسیله کاربر را با یکدیگر مقایسه می کند و میزان شعله را بر حسب آن تنظیم می کند.

هنگامی که دمای آب رادیاتورها به میزان مطلوب رسید، پکیج خاموش خواهد شد اما همچنان پمپ به کار خود ادامه می دهد تا از این طریق گرمای آب به وسیله رادیاتور به محیط انتقال داده شود. بنابراین با کم شدن دمای آب، پکیج دوباره روشن خواهد شد و این روند ادامه می یابد.

تفاوت پکیج تک مبدل و دو مبدل

یکی از مهم ترین تفاوت های دو پکیج یاد شده این است که پکیج تک مبدل توانایی این را دارد که در زمان کوتاهی آب گرم مصرفی را داغ کند. علاوه بر این دارای تکنولوژی ساخت ساده تر و بازدهی بالاتری است. اما در عوض رسوب پذیری پکیج تک مبدل نسبت به پکیج دو مبدل بیشتر است. از سوی دیگر، چون دو بخش گرمایش رادیاتورها و آب گرم مصرفی در پکیج دو مبدل از یکدیگر جدا هستند، فشار حرارتی بین دو مخزن تقسیم می شود.

مجتمع آموزشی برق برگزار کننده دوره های تاسیسات مانند: آموزش تعمیرات کولر گازی ، آموزش نصب کولر گازی ، آموزش نصب پکیج ، آموزش تعمیرات لوازم گاز سوز ، آموزش تاسیسات موتور خانه ، آموزش تعمیرات لوازم سرمایشی و گرمایشی ، آموزش لوله کشی ساختمان و … می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های آموزشگاه تماس بگیرید.

رای دهید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *